Razvojno raziskovalni projekti sofinancirani z javnimi sredstvi

Razvoj pobiralnega zgrabljalnika AIR – vlečena alpinska kombinacija

14. 1. 2021

Projekt krepi RRI kapacitete in nam omogoča razvoj inovativnega novega produkta (pobiralni zgrabljalnik AIR – vlečena alpinska kombinacija), ki omogoča hidravlično neodvisnost pobiralnega zgrabljalnika od traktorja, napredno hidravlično razbremenjevanje, inteligentno upravljanje pobiralnega zgrabljalnika (digitalizacija) ter tehnološko dovršenost produkta z revolucionarnim pristopom v procesu pobiranja travinje.

V sklopu RRI projekta se pričakuje vsaj 3 lastne inovativne rešitve (rezultati), ki bodo vpeljane povsem na novo:
Hidravlično neodvisnost pobiralnega zgrabljalnika od traktorja;
Napredno hidravlično razbremenjevanje;
Inteligentno upravljanje pobiralnega zgrabljalnika (digitalizacija).

Projektni cilj je v 24 mesecih do končne oblike (TRL 9) razviti prototip pobiralnega zgrabljalnika AIR – vlečena alpinska kombinacija za uporabo v realnih pogoji.

Naložbo sofinancirate Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 299.998,70 EUR.

Projekt izvajata 2 partnerja; SIP strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini, v vlogi vodilnega partnerja ter podjetje Gigodesign 3, oblikovanje, inovacije in strategije, d.o.o., v vlogi konzorcijskega partnerja.

S RRI projektom Razvoj pobiralnega zgrabljalnika AIR – vlečena alpinska kombinacija bomo prispevali k specifičnemu cilju OP za izvajanje evropske kohezijske politike, in sicer »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« prek izvajanja RRI aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost celotnega konzorcija.

Več info na www.eu.skladi.si

MGRT logo
EU skladi logo

Razvoj inteligentne jadrnice Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja

6. 2. 2020

Projekt »Razvoj inteligentne 10m+ dolge jadrnice Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja« (»SSC A6«) spodbuja raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti v konzorciju podjetij Gigodesign d.o.o. in Seascape d.o.o., saj bomo z razvojno pomočjo pospešili inovacijsko dinamiko konzorcija ter že v zgodnje faze raziskovalno – razvojnih in inovacijskih aktivnosti vključevali industrijsko oblikovanje, kot ključni faktor končne diferenciacije produkta.

Namen projekta je (1) razviti inovativni produkt, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika, njegove skrite potrebe in reševanje vseh izzivov v segmentu športno-potovalnih jadrnic, kot tudi (2) nadaljnji razvoj »digitalnega okolja«, kar predstavlja noviteto v jadralnem okolju.

Naložbo sofinancirate Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 499.780,24 EUR.

S projektom SSC A6 bomo prispevali k specifičnemu cilju OP za izvajanje evropske kohezijske politike, in sicer »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« prek izvajanja RRI aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost celotnega konzorcija.

Projektni cilj je v 24 mesecih do končne oblike (TRL 9) razviti inteligentno jadrnico Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja.

Rezultat projekta je razvita inteligentna jadrnica Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja s tremi specifičnimi lastnostmi (SA/D koeficient: >75, 2 aplikaciji za uporabnike, modularno pohištvo)

Več info na: www.eu.skladi.si

MK logo
EU skladi logo
EU kameleon logo

Razvoj nove generacije (G2) diskastih kosilnic Silvercut dvojna kombinacija

6. 6. 2020

Projekt razvoj nove generacije (G2) diskastih kosilnic »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA« (G2 - »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA«) spodbuja raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti v konzorciju podjetij SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini in Gigodesign d.o.o. saj bomo z razvojno pomočjo pospešili inovacijsko dinamiko konzorcija ter že v zgodnje faze raziskovalno – razvojnih in inovacijskih aktivnosti vključevali industrijsko oblikovanje, kot ključni faktor končne diferenciacije produkta.

Namen projekta je razvoj nove generacije (G2) diskastih kosilnic »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA«, ki omogočajo modularnost, multi-funkcionalnost ter tehnološko dovršenost produkta z revolucionarnim pristopom v procesu košnje travinje.

Naložbo sofinancirate Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 499.434,22 EUR.

S tem bomo pripomogli k ključnemu cilju - učinkovitejša kmetijska pridelava in prispevali k razvoju in uporabi naprednih tehnologij. Prav tako vplivamo na pozitiven razvoj kmetijstva, saj bo nova generacija diskastih kosilnic SILVERCUT bistveno vplivala na zdravje ljudi in živali → manj kontaminirana krma → boljša kakovost krme → boljše zdravje živali → kakovostni živalski produkti → kakovostna hrana za ljudi (hrana = energija) → boljše zdravje ljudi.

Projektni cilj je v 24 mesecih do končne oblike (TRL 9) razviti novo generacijo (G2) diskastih kosilnic »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA«.

Rezultat projekta je razvita novo generacijo (G2) diskastih kosilnic »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA« s tremi specifičnimi lastnostmi (minimizacija števila modelov stroja ob širšem naboru priključnih modulov; več možnosti vrtenja grebena ter zmanjšanje števila grebenov in okvirjev, optimalen varovalni sistem).

Več info na: www.eu.skladi.si

MGRT logo
EU skladi logo

Digitalno orodje za izvajanje in upravljanje design raziskav

30 . 6. 2020

Predmet projekta je razvoj inovativne storitve »DIGITALNO ORODJE ZA IZVAJANJE IN UPRAVLJANJE DESIGN RAZISKAV (Digital design research tool, skrajšano DDRT)« pri prijavitelju Gigodesign 3, ki že od leta 2000 aktivno izvaja design projekte za številna podjetja v regiji, ki vlogo designa prepoznavajo kot pomemben element inovativnosti v polju netehnoloških, k zadovoljevanju novih uporabniških potreb usmerjenih projektov. Rezultati projekta so realno uresničljivi, prijavitelju povečujejo dodano vrednost na trgu, rešujejo specifične probleme uporabnikov ter doprinašajo k gospodarskem napredku.

Projekt razvoja inovativne storitve Digital design research tool - DDRT bo med drugim podjetju omogočal tudi širjenje na mednarodne trge. Storitev (verzija 1.0) ima že dokazano vrednost na trgu (potrditev iz strani prvih uporabnikov), podjetje pa nedvomno potrebuje kapital za vstop na trg, rast in širitev ter profesionalno organizacijo podjetja. V sklopu projekta bo vzpostavljeno tudi eno novo delovno mesto.

Namen

Namen projekta je z digitalnim orodjem odgovoriti na izzive upravljanja in vodenja procesa design raziskav v proces razvoja novih produktov v podjetjih, ki bo podjetjem omogočilo številne nove funkcionalnosti, poenostavitve in prihranke časa v primerjavi s sedanjimi praksami.Finančna podpora Evropske unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija: 18.160 EUR

Cilj operacije

Cilj projekta zasleduje smernice Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, in sicer prispevati k specifičnemu cilju »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij« v okviru prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast in prednostne naložbe, je spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Rezultati
1 načrt prodaje
1 nova storitev
Vstop na 1 nov globalni trg
1 organizacijska struktura
Definirani ključni procesi
1 nova zaposlitev
Izvedena promocija,
2 nastopa na sejmih
Pridobljen 1 nov razvojno - trženjski partner
Pridobljeni 2 novi stranki
Ustvarjenih 5.000 EUR prihodkov
Izvedeno sodelovanje z 1 mentorjem.
Primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.

Več info na: www.eu.skladi.si

MK logo
EU skladi logo

KCDM 2.0

30. 9. 2019

Projekt KCDM 2.0 se financira iz Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017-2019

MGRT logo

Recikliran filc – industrijski material prihodnosti

8. 9. 2018

V projektu »Recikliran filc – industrijski material prihodnosti« bomo razvili ergonomsko oblikovane dizajnerske stole in zvočne panele z uporabo odpadka kot industrijskega materiala prihodnosti. Glavni material predstavlja recikliran filc, ki je sestavljen iz recikliranega poliestra iz odpadnih plastenk (PES) in iz bikomponentnih vlaken. izziv projekta je razviti tehnologijo, pri kateri bi bili odpadki stvar preteklosti, pri proizvodnji stolov oz zvočnih panelov pa ne bi uporabljali okolju škodljivih snovi (lepila, maziva, ipd.). Verjamemo v koncept krožnega gospodarstva, na trgu pa želimo nastopiti z okolju prijaznimi, družbeno odgovornimi in oblikovalsko dovršenimi produkti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Predvidena višina subvencije projekta je 147.447 EUR.

MGRT logo
EU skladi logo