KCDM

Zakaj in kako smo razvili model za spremembe

Moči smo združili s 37 zelo različnimi organizacijami, pri čemer je partnerstvo imelo samo en cilj: izboljšanje razumevanja dizajna in njegova učinkovita praktična uporaba.

Naročnik
Skupnost slovenskih oblikovalcev
Obdobje
2009-Danes
Award Dva
Case Kcdm
Problem

Pobuda za nas je bilo opazovanje trenda pri različnih slovenskih podjetjih, ki želijo individualne pristope k upravljanju oblikovanja vključiti v svoje poslovanje. Čeprav so bila ta prizadevanja razmeroma uspešna, niso bila niti sistematična niti strateška, ampak odvisna predvsem od sposobnosti posameznikov, ki so jih vodili. Nezadostno strokovno znanje in pomanjkljiva seznanjenost z oblikovalskimi metodami sta bila opredeljena kot razlog za zmanjšano mednarodno konkurenčnost. 

Kcdm Logo

KCDM je združil več tipov organizacij, od nevladnih do oblikovalskih, svetovalnih organizacij ter organizacij, ki se ukvarjajo z razvojem izdelkov, proizvodnjo in prodajo. Združevala jih je potreba po sistematični nadgradnji notranjih kompetenc in upravljanja oblikovanja. Sodelujoči so lahko raziskali sinergije med kreativnimi, poslovnimi in institucionalnimi udeleženci – eden ključnih predpogojev za boljše razumevanje dizajna v Sloveniji. 

V času projekta je naše podjetje zrastlo s 4 na 14 zaposlenih ter vstopilo na ameriški in avstralski trg. Zahvaljujoč KCDM-u smo začeli uporabljati storitveni design in sistematično upravljati naše design procese.

Andraž Mihelin direktor Seascape d.o.o.
Rešitev

Dejavnosti našega prvega partnerstva s KCDM, ustanovljenega leta 2013, so se osredotočale na spremljanje, zbiranje in razširjanje znanja ter najboljših praks na področju upravljanja oblikovanja in sodelovanja pri promociji, razvoju in izvajanju upravljanja oblikovanja v nacionalnih strategijah. 

Case Kcdm 2

Razvit je bil edinstven kompetenčni model centra KCDM, ki je postavil temelje za sistematično pomoč organizacijam in jim predstavil bolj strateški pristop k upravljanju njihovih poslovnih priložnosti. Razvoj sta spremljali temeljita ocena dizajna in diagnostika upravljanja oblikovanja vseh 19 sodelujočih podjetij. Rezultati so pokazali njihovo zrelost in nam pomagali opredeliti ključne potrebe za nadaljnje napredovanje. 

Na podlagi ugotovitev smo razvili načrt razvoja in usposabljanja, osredotočen na nadgradnjo individualnih kompetenc. Hkrati so bile sodelujoče organizacije spodbujene k medsebojni delitvi svojega znanja in izkušenj. Tako smo sledili načrtu, ki je temeljil na analizi kompetenc, ki jih želijo podjetja okrepiti na področju vseh petih profilov zaposlenih. 

Rezultati

Ponovna ocena podjetju po zaključku prvega KCDM programa je razkrila pozitivne poslovne rezultate v večini primerov: 

70% rast dodane vrednosti na zaposlenega
245% rast dobička
14% rast poslovnega prihodka

Dodatno k organizaciji različnih oblik izobraževalnih aktivnosti smo povabili tudi nekatere najbolj priznane mednarodne strokovnjake na področju dizajna (Lego, IBM, Marimekko, Gore-Tex, Univerza Aalto) kot govornike na naših konferencah, s čimer smo uvedli nove veščine in vključili najnovejša spoznanja iz podobnih modelov z vsega sveta. 

Ponovna ocena podjetij na koncu prvega programa KCDM je razkrila pozitivne poslovne rezultate pri večini podjetij. Njegovo vrednost je prepoznalo tudi slovensko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je finančno podprlo KCDM 0.2 med letoma 2017 in 2019. V drugem krogu se je partnerstvu pridružilo 18 novih organizacij, znova iz različnih panog in različnih velikosti – vse od mikropodjetij, ki večinoma zagotavljajo storitve večjim podjetjem, aktivnim na globalnih trgih. 

Case Kcdm 3

V sodelovanju z brazilskim podjetjem Duco ter strokovnjaki na področju raziskav in vrednotenja dizajna je bil razvit poseben Zemljevid veščin, ki je vsaki od sodelujočih organizacij zagotavljal informacije o tem, katera partnerska organizacija bi bila najprimernejša za sodelovanje. 

Poročilo o vključenosti dizajna v poslovne strategije je ocenilo prakse dizajna in upravljanja na osnovi zbiranja podatkov. Vsako sodelujoče podjetje je prejelo lastno diagnostično poročilo o dizajnu, ki je zajemalo njihove prakse razvoja izdelkov in upravljanja oblikovanja ter hkrati razkrivalo njihove sposobnosti upravljanja oblikovanja na ravni, podobni ravni evropskih podjetij z močno rastjo. Vendar pa je poročilo razkrilo tudi, da organizacije KCDM na nekaterih področjih še ne dosegajo enakih standardov. 

Za razliko od KCDM 0.1, ki je bil pilotni projekt in je bil na splošno usmerjen v vse ravni upravljanja oblikovanja (operativne, taktične in strateške), je bil KCDM 0.2 večinoma osredotočen v izobrazbo vrhunskih profilov – strateških in taktičnih. Podjetja so se zavezala k pomembnemu izboljšanju na vsaj enem od naslednjih oblikovalskih področij med projektom: oblikovalski proces, inovacije, dizajn kot strategija ali uvedba vloge vodje dizajna ali notranje oblikovalske ekipe. 

Case Kcdm 4

Poleg osredotočenih programov usposabljanja in mednarodnih konferenc se je kot najpomembnejše izkazalo mreženje za izmenjavo znanja in izkušenj, saj je močno povečalo zavedanje pomembnosti vključitve dizajna in oblikovalskih procesov v strateško odločanje. 

Predvsem osebne povezave zagotavljajo projektu KCDM dodano vrednost, saj povezujejo zaposlene iz različnih podjetij, ki sodelujejo na različnih medpodjetniških delavnicah in usposabljanjih. Srečanja pa se nadaljujejo še danes v obliki neformalnih dogodkov za alumne KCDM. Opisani razvoj in dosežki so pripomogli k temu, da je KCDM v samo nekaj letih svojih aktivnosti postal mednarodno merilo za dobro prakso na nacionalni ravni. 

Projekti KCDM so bili financirani s strani: 

2013 – 2015 KCDM financira in podpira Evropski socialni sklad 

2016 – 2019 KCDM 2.0 financira in podpira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS 

2020 – 2023 KCDM 3.0 financira in podpira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS