Adria Novinci

Adria Mobil – Pravočasno na pot spoznavanja novincev v karavaningu

Rastoče število novincev v industriji karavaninga med pandemijo je za podjetje Adria Mobil predstavljalo priložnost, da naredi strateško potezo in se pripravi na prihodnost.

Naročnik
Adria Mobil
Obdobje
2021
Adria Header

Eden izmed vodilnih proizvajalcev počitniških prikolic in avtodomov v Evropi, Adria Mobil, je eno izmed tistih podjetij, ki se zelo dobro zavedajo potrebe po sistematičnih, cikličnih inovacijskih prizadevanjih. Z večno spreminjajočo sliko uporabniških potreb in izzivi podnebnih sprememb je vodstvo podjetja že vzpostavilo sistem kontinuiranega zasledovanja novih trendov. Toda z nastopom pandemije so se vrednote in prioritete ljudi začele nepričakovano spreminjati, kar je znatno zaznamovalo tudi industrijo počitniških vozil, ki je nenadoma doživela veliko priljubljenost. 

30 Novincev in drugih udeležencev
7 GB Zbranih podatkov v video, slikovnem in tekstovnem formatu
170 Vpogledov

Ko je leta 2021 vodstvo Adrie Mobil pristopilo do studia Sito z idejo za novo design raziskavo, je bila njihova glavna želja ugotoviti, kdo je skupina novincev v njihovi industriji. Za eno izmed vodilnik blagovnih znamk je bilo ključno, da se hitro odzove na nove potrebe kupcev, razkriti, kaj cenijo, in kaj so njihova pričakovanja na področju počitnikovanja. Naše trdno prepričanje je bilo, da se bodo pričakovanja tistih, ki bodo ostali zvesti karavaningu, dodobra razlikovala od tistih, ki so jih imeli dotedanji uporabniki. 

Naš pristop je bil, da zasnujemo raziskavo, ki bi naslavljala skupino novih uporabnikov in naloge smo se lotili poleti leta 2021 po drugem pandemskem valu, ko so se novi stili počitnikovanja zares začeli kazati. Raziskava se je osredotočala na novince, kakor na posameznike, ki so bili naklonjeni ideji počitnikovanja v prikolici/avtodomu, a še vedno neodločeni. S pomočjo orodja za mobilno etnografijo smo na daljavo vodili raziskavo, s katero smo zbrali 7 GB podatkov iz intervjujev, videov in fotografij ter izluščili 170 vpogledov s treh glavnih trgov – Francije, Italije in Nemčije. 

Adria 1

25 inovativnih smernic iz raziskave je pokazalo več obetavnih področij, ki bi jih podjetje Adria Mobil lahko naslovilo. Med drugim smo razkrili, da pomembne življenjske prelomnice kot je npr. upokojitev, lahko bistveno vplivajo na to, da ljudje začnejo življenje na novo po svojih željah, osvobojeni službe, družine in drugih obveznosti. Sveže upokojeni posamezniki pogosto izbirajo raznolike tipe karavaninga z namenom druženja, sklepanja novih prijateljstev ter uživanja življenja ali pa si po drugi strani želijo izkusiti nomadskega načina življenja ter podajanja na ‘neskončne’ izlete. 

Prav tako smo ugotovili, da novinci dojemajo avtodome kot lažjo vstopno točko v karavaning v primerjavi s prikolicami, ki zahtevajo priklapljanje. Po drugo strani pa so avtodomi izziv zaradi omejene mobilnosti na končni destinaciji, problematičnim parkiranjem v mestnih središčih ter težjim manevriranjem v ožjih prostorih. Z gledišča izkušnje se je pri novincih izkazalo, da pri karavaningu primarno cenijo svobodo pokoronskega počitnikovanja, druženje v kampih ter spontanost, da si prikrojijo počitniško izkušnjo glede na svoje želje, vreme, interese ali pa da potujejo brez vnaprej pripravljenega načrta. 

Adria 2

Izsledki raziskave so se v kontekstu inovacijskih prizadevanj izkazali za nadpovprečno informativne. Ena izmed inovativnih smernic je npr. pokazala, da imajo novinci v karavaningu najvišja pričakovanja od vodilnih v industriji, da sprožijo spremembe. Naslednjih nekaj let bo pokazalo, če bo prikoliški način počitnikovanja obdržal svojo popularnost tudi izven specifičnih post-koronskih razmer. V tem času lahko pri Adrii Mobil izkoristijo obilico informacij za razvoj ustreznega pristopa za povečanje lojalosti novince v karavnaningu ter zadržijo svojo pozicijo vodilne znamke v tem segmentu.