Storitve

Združujemo tri glavna področja delovanja, usmerjena k podpiranju organizacij pri njihovih inovacijskih prizadevanjih, tako na nivoju produkta/storitve kot strategije.

Services 01
Raziskave uporabniške izkušnje

Z izvedbo design raziskav pomagamo naročniku prepoznati nenagovorjene potrebe uporabnikov in s tem tudi priložnosti za inoviranje. Na ta način organizacije pridobijo zanesljiva izhodišča za procese razvoja inovativnih produktov ali storitev.

Services 02
Oblikovanje izdelkov in storitev

Organizacije vseh velikosti uspešno podpiramo na poti razvoja inovativne rešitve (izdelka, interjerja, uporabniške izkušnje, storitve, sejemske postavitve, prodajnega mesta ali embalaže). Učinkovito podporo lahko zagotovimo v vseh korakih procesa, od prvih raziskav, razvoja konceptov do preverjanja in testiranja prototipnih rešitev ter tehnološke nadgradnje potrjenih konceptov v fazi industrializacije ali izvedbe.

Services 03
Svetovanje na področju upravljanja designa

Organizacije podpiramo pri vodenju ambicioznih razvojnih projektov, razvoju strategij za povečanje konkurenčnosti in umeščanju funkcije designa v organizacijo. Vodstvu pomagamo prepoznati vrednost designa, uvajati inovacijski »know-how«, spreminjati kulturo v organizaciji ter oblikovati ambiciozne design strategije in ciklično inoviranje.