Storitve

Združujemo tri glavna področja delovanja, usmerjena k podpiranju organizacij pri njihovih inovacijskih prizadevanjih, tako na nivoju produkta/storitve kot strategije.

Shop picture 1
Raziskave uporabniške izkušnje

Z izvedbo design raziskav pomagamo naročniku prepoznati nenagovorjene potrebe uporabnikov in s tem tudi priložnosti za inoviranje. Na ta način organizacije pridobijo zanesljiva izhodišča za procese razvoja inovativnih produktov ali storitev.

Shop picture 2
Oblikovanje izdelkov in storitev

Organizacije vseh velikosti uspešno podpiramo na poti razvoja inovativne rešitve (izdelka, interjerja, uporabniške izkušnje, storitve, sejemske postavitve, prodajnega mesta ali embalaže). Učinkovito podporo lahko zagotovimo v vseh korakih procesa, od prvih raziskav, razvoja konceptov do preverjanja in testiranja prototipnih rešitev ter tehnološke nadgradnje potrjenih konceptov v fazi industrializacije ali izvedbe.

Shop picture 3
Svetovanje na področju upravljanja designa

Organizacije podpiramo pri vodenju ambicioznih razvojnih projektov, razvoju strategij za povečanje konkurenčnosti in umeščanju funkcije designa v organizacijo. Vodstvu pomagamo prepoznati vrednost designa, uvajati inovacijski »know-how«, spreminjati kulturo v organizaciji ter oblikovati ambiciozne design strategije in ciklično inoviranje.